Hamburger Logo barjans tradicija png Telefonski kontakt Ikona nakupovalni vozicek
Logo barjans tradicija png
Telefonski kontakt
Ikona seznam zeleja Ikona noj racun
Ikona nakupovalni vozicek Nakupovalni voziček
Št. izdelkov v vozičku: 0
Domov » Novice » Naši okolju prijazni dobavitelji: TORK

Naši okolju prijazni dobavitelji: TORK

14.3.2023

Predstavljamo prvega izmed naših okolju prijaznih poslovnih partnerjev pri projektu Zelena smer.                                                                           

Vedno smo poudarjali, da je primarna naloga vzdrževanja čistoče in skrbi za higieno zagotavljanje varnega in udobnega bivalnega in delovnega okolja. Prepričani pa smo, da je tudi na tem področju mogoče narediti ogromno za varovanje okolja, zato smo zasnovali projekt Zelena smer. Tako želimo svojim strankam pomagati, da z zmanjšanjem porabe, z uporabo okolju prijaznih izdelkov ter z ozaveščanjem svojih uporabnikov, strank in zaposlenih zmanjšajo negativne vplive na okolje. Pri tem igrajo zelo pomembno vlogo napredne in okolju prijazne rešitve naših dobaviteljev, zato smo se odločili, da jih predstavimo.

Tokrat predstavljamo blagovno znamko Tork, ki je v okviru Zelene smeri tudi naš partner pri vzpostavitvi krožnega gospodarstva za predelavo lokalno zbranega odpadnega papirja v higienski papir.

 

Tork logo

 

O PODJETJU

Tork je vodilna blagovna znamka sistemov sanitarnega potrošnega materiala in industrijskih krp v Evropi. Odlikuje jo odlična kakovost papirne sanitarne galanterije, okolju prijazni materiali in način proizvodnje ter estetsko oblikovani in kakovostni dozirni sistemi.

Kot ena od blagovnih znamk globalne družbe za higieno in zdravje Essity, ki zaposluje približno 48.000 ljudi po vsem svetu, predstavlja Tork odlično izkušnjo tako za kupca kot uporabnika v različnih okoljih - od papirnatih brisač v bolnišnicah, milnikov v hotelskih sobah in podajalnikov serviet v restavracijah, do industrijskih krp v proizvodnih obratih.

 

TRAJNOSTNA USMERITEV

Zavest o pomenu trajnosti in varovanja okolja se v svetu, ki je vse bolj izpostavljen različnim kriznim situacijam, še naprej krepi. Podjetje Essity je v svojo blagovno znamko Tork trajnost vključilo kot integralni del poslovne strategije.

Kot eno od vodilnih globalnih podjetij na področju higiene in zdravja lahko Essity pomembno prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ki jih opredeljuje organizacija ZN. Osredotočili so se na pet ciljev, pri katerih lahko dosežejo največ:

 

cilj 3Cilj 3: Zdravje in dobro počutje: Tork razvija izdelke, ki so varni in udobni za uporabo, poleg tega pa z različnimi akcijami prispeva k dvigu ravni higiene in čistoče.

 

 

 

cilj 6Cilj 6: Čista voda in sanitarna ureditev: Tork z inovativnimi rešitvami (produkti) prispeva k zmanjšanju potrebe po uporabi topil pri čiščenju.

 

 

 

cilj 12Cilj 12: Odgovorna poraba in proizvodnja: ključen je razvoj izdelkov, ki »z manj dosežejo več«, preprečujejo nepotrebno porabo in z visoko kakovostjo zagotavljajo učinkovito in dolgotrajno uporabo.

 

 

 

cilj 13Cilj 13: Podnebni ukrepi: Blagovna znamka Tork izvaja številne ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb. K zmanjšanju ogljičnega odtisa tako prispeva s sistemi krožnega gospodarstva, z učinkovitim pakiranjem, optimizacijo transporta itd.

 

 

 

cillj 15 Cilj 15: Življenje na kopnem: Tork se zavzema za trajnostno upravljanje z gozdovi, zato si je zadal cilj, da bo 100 % surovin iz svežega lesa pridobil iz gozdov s certifikatom FSC.

 

 

 

 

Pri proizvodnji sanitarnega potrošnega materiala, kjer je v ospredju papirna galanterija, so vplivi na okolje najbolj izraziti na področju pridobivanja in predelave surovin. V zadnjem času je v ospredju vprašanje ohranjanja biodiverzitete, poleg tega pa so okoljevarstvene aktivnosti usmerjene v omejevanje izpusta toplogrednih plinov, porabe vode ter nastajanja odplak in odpadkov.

Odgovorno upravljanje z gozdovi je zato prioriteta in osrednji del okoljske strategije podjetja Essity. Pri tem so v veliko pomoč sistemi certificiranja, kot so Forest Stewardship Council (FSC) in Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Ti z rednimi revizijskimi postopki zagotavljajo delovanje v skladu z načeli spodbujanja biodiverzitete in preprečevanja krčenja gozdnih površin. Essity spodbuja svoje dobavitelje k certificiranju in podpira nadaljnji razvoj sistemov certificiranja.

Green gozd

Pri podjetju Essity so si zadali cilj, da bo 100 % primarne celuloze, ki jo uporabijo, prišlo iz gozdov s FSC ali PEFC certifikati. V zadnjih treh letih so se ti deleži gibali med 95 % in 98 %.

Drugi cilj, ki dopolnjuje ta pristop, je zmanjševanje deleža primarne celuloze in vlaganje v tehnologije za povečevanje deleža reciklirane surovine. Poleg tega postaja vse bolj zanimiva možnost uporabe alternativnih materialov, npr. slame, ki je neizkoriščen stranski produkt kmetijstva in jo je mogoče predelati v uporabno papirno kašo.

Družba Essity je zavezana tudi zmanjševanju toplogrednih plinov s ciljem, da do leta 2050 doseže nično stopnjo neto emisij. Izdelali so jasno strategijo, ki vključuje celoten cikel od pridobivanja surovin, proizvodnje in distribucije do ravnanja z odpadki. Tako želijo emisije toplogrednih plinov do leta 2030 glede na leto 2016 zmanjšati za 35 % v okviru porabe goriva in energije v podjetju. V širšem okviru, ki zajema kategorije izračunanih emisij pri vhodnih surovinah, pošiljkah, odpadkih proizvodnje in odpadkih končne uporabe izdelkov, želijo do leta 2030 doseči 18 % zmanjšanje.

 

Podnebju prijazni materiali

Pomembna je uporaba materialov z manjšimi izpusti toplogrednih plinov. Največ izpustov povzročita plastika in primarna celuloza, zato si Essity prizadeva za uporabo alternativnih, obnovljivih in recikliranih materialov ter uporabo obnovljivih virov energije.

Proizvodnja higienskega papirja brez fosilnih goriv

Pri proizvodnji toaletnega papirja in brisač se porabi velika količina fosilnih goriv, ki jih bo za doseganje cilja nične stopnje emisij potrebno v celoti nadomestiti z obnovljivimi viri. Največji izziv je sušenje papirja, ki zahteva visoke temperature. Nekateri proizvodni obrati pri tem dosegajo izjemne napredke: tovarna v Mainz-Kostheimu v Nemčiji je tako nedavno s pomočjo obnovljivega vodika izdelala prvi papir brez CO2 izpustov. Papirnica v švedskem kraju Lilla Edet pa je fosilna goriva zamenjala z bioplinom, organskim obnovljivim virom iz kompostarn, ki ima do 90 % nižje emisije CO2.

Lilla Edet Essity

 

Proizvodnja brez odpadkov

Z naprednimi pristopi lahko odpadki iz proizvodnje postanejo kakovosten vir surovine in s tem zmanjšajo izpuste toplogrednih plinov. Cilj za leto 2030 je, da bi te odpadke v celoti predelovali v energijo in surovine. V letu 2022 se je skupna količina odpadkov iz proizvodnje že zelo zmanjšala, kar 62 % pa jih je bilo recikliranih.

Čisti transport

Tudi ukrepi na področju logistike lahko močno pripomorejo k zmanjšanju izpustov, npr. z optimizacijo načrtovanih poti, razporejanjem in zgoščevanjem tovora, postopnim prehodom na goriva z nižjimi emisijami.

Zmanjšanje odpadkov po uporabi

Za zmanjševanje odpadkov, ki pri uporabi nastanejo iz produktov in pakiranja, Essity nenehno razvija inovativne tehnologije in izboljšuje možnosti recikliranja svojih izdelkov in embalaže. V letu 2022 so bili izdelki Tork v povprečju zapakirani že v 90 % materiala, ki je recikliran ali se lahko reciklira. Do leta 2025 želi Essity ta delež za vse svoje blagovne znamke dvigniti na 100 %. Tudi količina plastike, vsebovane v izdelkih, se iz leta v leto manjša.

 

KROŽNOST

Preoblikovanje profesionalne higiene iz linearne v krožno zahteva nove poslovne modele, v katerih se skozi miselnost »oblikuj, zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj« odgovorno uporablja vire ter iz odpadnega materiala ustvarja nove vire.

Primer naprednega modela krožnosti je tudi partnerstvo blagovne znamke Tork v našem projektu Zelena smer. Kot podjetje, ki v največjem obsegu posluje z ustanovami in podjetji, se zavedamo, da naše stranke z ločenim odlaganjem odpadkov zberejo velike količine odpadnega papirja. Ta papir se prek komunalnih sistemov zbiranja s pomočjo podjetja Salomon d.o.o. odpelje k predelovalcu Bunzl & Biach GmbH., ki zbrani papir predela v surovino za proizvodnjo novih izdelkov iz papirja. Podjetje Essity iz te surovine izdela toaletni papir in papirnate brisače Tork, ki jih v podjetju Barjans d.o.o. distribuiramo svojim strankam.

Krožno gospodarstvo Zelena smer

 

EKOLOŠKA ZASNOVA IZDELKOV

Skrb za okolje se izraža v različnih vidikih izdelkov Tork. V nadaljevanju predstavljamo glavne atribute hgienskega papirja, podajalnikov in mila Tork.

 

Papirnate brisače in toaletni papir

Ključni dejavniki, zaradi katerih je higienski papir lahko bolj ali manj prijazen okolju, so sestava oz. vir surovine, količina navitja, način podajanja in zasnova embalaže. To so tudi kriteriji, na katerih smo utemeljili ustreznost izdelkov iz papirne galanterije za vključitev v nabor našega projekta Zelena smer.

Večino papirnatih izdelkov Tork odlikuje sestava iz primarne celuloze iz gozdov s certificirano trajnostnim upravljanjem (FSC, PEFC). Z odgovornim upravljanjem je lahko gozd resnično obnovljiv vir surovine. Za izdelke, ki vključujejo reciklirana vlakna, imamo v Sloveniji sklenjen snovni krog, saj Tork pri proizvodnji teh izdelkov uporablja surovino, izdelano iz tukaj zbranega odpadnega papirja (krožno gospodarstvo). Skoraj vsi izdelki pa imajo tudi certifikat EU Ecolabel oz. Okoljska marjetica, ki zagotavlja, da izpolnjujejo visoke okoljske standarde v celotnem življenjskem obdobju.

Skoraj vsi izdelki higienskega papirja Tork so pakirani kompaktno. To pomeni, da so zloženi ali naviti zelo tesno, s čimer se močno poveča učinkovitost rokovanja z njimi. Učinkovitost transporta je močno povečana, pogostost menjave polnil v dozerjih pa je dosti manjša.

 

Podajalniki papirnatih brisač in toaletnega papirja

Polnila zelo dolgo zdržijo tudi zato, ker dozerji Tork zagotavljajo zelo varčno podajanje posameznih brisačk in lističev (t. i. »ena-po-ena«). Napredni podajalniki Tork, npr. podajalniki toaletnega papirja Smart One, zmanjšujejo porabo do 40 % glede na konvencionalne sisteme doziranja. To je tudi način zmanjševanja nepotrebnih odpadkov, saj uporabnik vzame le toliko papirja, kot ga potrebuje. Dozerji z dvema nosilcema ali z dodatnim pomožnim nosilcem zagotavljajo, da uporabniku papirja nikoli ne zmanjka, hkrati pa preprečujejo nepotrebne odpadke, saj se papir vedno porabi v celoti.

 

Penilno milo Clarity

Čeprav je Tork najbolj znan po svojih izdelkih iz papirja, so zelo cenjeni tudi njihova mila v tehnično in estetsko dovršenih dozirnih sistemih. Z vidika varovanja okolja med njimi izstopa milo v peni Clarity, ki je v 99 % sestavljeno iz sestavin naravnega izvora, ki so posebej izbrane zaradi njihovega minimalnega vpliva na vodne organizme. Milo je tudi preprosto biorazgradljivo, zagotavlja 35 % manjšo porabo vode v primerjavi z običajnim penilnim milom Tork in je certificirano z znakom EU za okolje Ecolabel.

 

Vabimo vas, da bolje spoznate naš projekt Zelena smer in preverite, kako bi lahko tudi v vašem podjetju ali ustanovi naredili vzdrževanje čistoče okolju prijaznejše.

 

 

 

Zelena smer logo

Kategorije novic

Zelena smer

Zdravstvo

Horeca

Šolstvo

Industrija

Nekategorizirano

Dogodki

Zelena smer


Prijava na e-novice

S klikom na gumb soglašate z obdelavo vašega e-naslova za namene pošiljanja e-novic. Več si lahko preberete v politiki zasebnosti

Na spletni strani uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovost vsebin. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Več o piškotkih...