Na spletni strani uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovost vsebin. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Več o piškotkih...
V redu

Izobraževalni center Barjans

Izobraževalni center - Standard obvladovanja čistoče
Izobraževalni center - Standard obvladovanja čistoče
Izobraževalni center - Standard obvladovanja čistoče
Izobraževalni center - Standard obvladovanja čistoče
Izobraževalni center - Standard obvladovanja čistoče

Standard obvladovanja čistoče

KAJ JE SOČ - STANDARD OBVLADOVANJA ČISTOČE?

SOČ je okrajšava za »Standard obvladovanja čistoče«, sistem, ki smo ga razvili v našem podjetju. Gre za edinstven pristop zagotavljanje konstantne ravni čistoče, higiene in varnosti uporabnikov v objektih.

Namen Standarda obvladovanja čistoče je vzpostavljanje sistemov čiščenja v objektih z večjo kapaciteto ljudi. Procesi in tehnologije čiščenja v takih objektih se razlikujejo od navadnega gospodinjskega čiščenja. Izhajamo iz dejstva, da je potrebno postopke čiščenja in kontrole nad izvajalci čiščenja podrobno opredeliti in standardizirati, če želimo doseči cilj, to pa je konstantno visoka raven čistoče in higiene v objektu.

Naša naloga je čistilke izobraziti in naučiti pravilnega in varnega čiščenja, vodstvu pa vzpostaviti ciljni nadzor. V razvoju smo tako postali križišče številnih strokovnih informacij in znanj na eni strani ter problemov in potreb strank na drugi strani.

 

KAKO POTEKA VZPOSTAVITEV SOČ - STANDARDA OBVLADOVANJA ČISTOČE

Koncept se je skozi leta spreminjal in dopolnjeval v skladu s spremembami sanitarnih smernic in izkušenj na področju čistoče in higiene. Izhajamo iz nevidnega konflikta interesov med izvajalci čiščenja v neki ustanovi in vodstvom take ustanove. Cilj vodstva je visok nivo čistoče in higiene v objektu, cilj izvajalcev čiščenja pa je čim lažje in čim hitreje opraviti svoje delo. Ta konflikt navadno pripelje do nekonstantnega in ne dovolj visokega nivoja higiene v ustanovi. Pri oblikovanju standarda se vedno upošteva želje in probleme naročnika ter izkušnje čistilk, ki jih s pomočjo strokovnjakov v podjetju Barjans spremenimo v celovite rešitve.

Sestava sistema Standarda obvladovanja čistoče:

 1. Naredimo začetno presojo stanja in predlog izboljšav.
 2. Re-organiziramo potek dela.
 3. Naredimo načrt in predlog tehnologije čiščenja.
 4. Uvedemo sistem v prakso.
 5. Vzpostavimo sistema nadzora:
  1. notranji nadzor
  2. zunanji nadzor.
 6. Predstavimo vam prihranke.
 

PREDNOSTI

Kakšne prednosti prinaša SOČ - Standard obvladovanja čistoče?

 • Visok in konstanten nivo čistoče.
 • Prihranek pri delovni sili.
 • Prihranek pri čistilih.
 • Prihranek zaradi daljše življenjske dobe materialov.
 • Standard objektne čistoče je projektiran na podlagi obstoječih tlorisov objekta, kar pomeni, da je problem čiščenja rešen enkrat za vselej, dokler objekt obstaja z obstoječimi tlorisi.
 • Standard objektne čistoče je podlaga za pripravo razpisov.
 • Standard objektne čistoče omogoča dolgoročno odpravo konflikta interesov med izvajalci čiščenja in vodstvom ustanove.
 • Predstavlja učinkovito orodje za postavitev zahtev čistilnemu servisu in nadzor njegove učinkovitosti.
 • Standard obvladovanja čistoče je podlaga za ISO standard, ki v svoji popolni izvedbi zahteva tudi vzpostavljen sistem zagotavljanja čistoče.
 

ZA KOGA JE PRIMERNA VZPOSTAVITEV SISTEMA SOČ?

Standard pridobi široko uporabnost v številnih ustanovah in institucijah:

 • zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravstvene ordinacije, lekarne):
  omogoča visok in konstanten nivo čistoče in higiene, ki se zakonsko zahteva v takih ustanovah, ohranjanje vrednosti materialov, racionalizacijo čiščenja;
 • socialno varstvene ustanove (domovi starejših občanov);
 • javne ustanove (ministrstva, občine, zavodi, upravne enote):
  omogoča racionalizacijo čiščenja, povečuje ugled institucije pri strankah in partnerjih, zagotavlja osnovo za pripravo javnih razpisov, ohranjanje vrednosti materialov;
 • izobraževalne ustanove (šole, vrtci, srednješolski centri, fakultete, univerze):
  omogoča varno bivanje otrok, zagotavlja ohranjanje vrednosti materialov, nudi podlago za pripravo razpisov, omogoča racionalizacijo čiščenja;
 • turizem, gostinstvo (gostilne, restavracije, hoteli):
  omogoča visok nivo čistoče, ki ga v takih objektih stranke zahtevajo, ohranja vrednost materialov, omogoča racionalizacijo čiščenja;
 • poslovni sistemi:
  zagotavlja zadovoljstvo uporabnikov objektov in ugled pri strankah in poslovnih partnerjih, ohranjanje vrednosti materialov, omogoča racionalizacijo čiščenja;
 • industrija (proizvodnji obrati, obrtne delavnice):
  zagotavlja varnost zaposlenih in ugled podjetja tudi v proizvodnih obratih, ohranjanje vrednosti materialov, omogoča racionalizacijo čiščenja;
 • čistilni servisi:
  omogoča preglednost in kakovost čiščenja, zadovoljstvo strank za katere čistilni servis čisti, lažje in hitrejše opravljanje dela, kredibilnost čistilnega servisa;
 • kulturne ustanove (muzeji, galerije, gledališča, opera):
  zagotavlja zadovoljstvo uporabnikov objektov in ugled pri strankah in poslovnih partnerjih, ohranjanje vrednosti materialov.